Договори, пълномощни и уведомителни писма

ДОГОВОРИ

В нашето ежедневие непрекъснато се налага да сключваме договори, които оформят важни аспекти на нашия живот и професионалните ни дейности. Дори за ежедневни задачи и елементарни сделки, като купуване на стоки или предоставяне на услуги, се изисква изричното съгласие на двете страни, което се закрепва в договор. Затова е от изключително значение, когато сключваме договор, да сме абсолютно сигурни, че условията, които подписваме, гарантират и защитават нашите права и интереси.

Защитата на правата ни и правилното формулиране на договорите са от особено важност, особено когато става въпрос за бизнес дейности или самостоятелна професионална практика. В тези случаи професионална юридическа подкрепа, предоставена от адвокати със специализация в областта на търговското и договорното право, е от изключително важно значение.

Нашите специалисти предлагат цялостни юридически услуги, свързани с изготвянето, преглеждането и редактирането на различни видове договори. Разбираме, че всеки договор има уникален характер и изисква индивидуален подход, съобразен с конкретните нужди и цели на нашия клиент.

Когато става въпрос за сключване на договор, нашите експерти се консултират с клиента и обсъждат подробно бъдещата дейност и целите на договора. Те предоставят професионални съвети и помощ при избора на най-подходящия вид договор, проверяват дали са добре подбрани сроковете, съответните неустойки при забава или неизпълнение и др. Техният опит и познания в областта на търговското и договорното право гарантират, че договорите, които изготвяме, са в съответствие със законодателството и осигуряват пълна защита на клиентите ни.

 

За фирми и самонаети лица (аутономо) е възможен и абонамент за изготвяне и преглед на договори и проселедяване на изпълнението им.

ПЪЛНОМОЩНИ

Освен това предлагаме услуги за изготвяне и проверка на пълномощни, съдействие при попълване на декларации или съгласия, необходими както за Испания, така и за други държави, включително и за България. В тези ситуации е от съществено значение да имаме коректно оформени и попълнени документи, които отразяват нашите права и ангажименти.

УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА

Често преди да започнем съдебно производство за разрешаване на спор, е важно официално да уведомим насрещната страна и да й предоставим срок да изпълни задължението си доброволно, преди да предприемем съдебни действия. В тези случаи изготвяме необходимите юридически документи и уведомителни писма и се ангажираме с проследяването на целия процес, осигурявайки пълна правна подкрепа и представителство пред съдебните инстанции.

С нас можете да бъдете уверени, че вашият случай ще се разреши по възможно най-добрия за вас начин. Грижим се за интересите и правата на нашите клиенти, гарантирайки им професионално и индивидуално обслужване в областта на търговското и договорното право.

Отзиви на клиенти