Имиграция в Испания и придобиване на гражданство

Пребиваване в Испания

Най-важната стъпка към спокоен живот в Испания е придобиването на право на пребиваване (резиденция). Това право осигурява достъп до множество легални възможности, които са от съществено значение за нормалния живот и различни дейности в страната. Съществуват няколко законни възможности за пребиваване в Испания, включително:

Пребиваване с право на работа: В този случай, правото на пребиваване е свързано с наличието на работно място в Испания. На гражданите на Европейския съюз се предоставя правото да работят и живеят в Испания.

Пребиваване без право на работа: Този тип пребиваване е подходящ за хора, които не планират да работят в Испания, имат стабилни доходи и искат да живеят в Испания.

Пребиваване свързано с обучение: Студентите, които идват да учат в учебни заведения в Испания, могат да получат право на пребиваване, а също и лица, които са записани на специални образователни курсове.

Пребиваване със статут на бежанец: Хора, които са бежанци или имат статут на защита, могат да получат право на пребиваване в Испания.

Съществуват и други, по-особени случаи, които можем да коментираме по време на консултацията.

Нашият екип от адвокати ви предоставя помощ за получаване на подходящ тип виза от съответното консулство на Испания. При пристигане в страната, първата важна стъпка е получаването на НИЕ номер (Número de Identificación de Extranjero). Ние ви съдействаме, като подготвяме документите за представяне в Полицията или Имиграционната служба. Помагаме ви също и при заплащането на съответната държавна такса и ви придружаваме пред съответните институции до получаването на номера.

Следва процесът по оформяне на резиденция (пребиваване). Нашите адвокати се грижат за попълването на молбата и правилното заплащане на държавната такса. Подпомагаме ви в целия процес, докато получите документа, удостоверяващ легалното ви пребиваване в Испания.

В случай на възникване на проблеми или опасност от експулсиране, ние подготвяме необходимите жалби и ви предоставяме пълна защита пред администрацията на Кралство Испания.

Гражданство

Когато лице има законно пребиваване в Испания и изпълни условията за кандидатстване за гражданство, нашите специалисти предоставят помощ в подготовката на всички необходими документи и ви придружават през целия процес, за да можете успешно да придобиете испанско гражданство. Също така предоставяме помощ при отказ от предходното гражданство, тъй като Кралство Испания, с някои малки изключения, не позволява двойно гражданство.
Съществуват няколко основания за получаване на испанско гражданство.

Най-разпространеното основание е когато лице сключи брак с лице с испанско гражданство.

Второто най-често срещано основание е лицето да е живяло десет години на законно основание в страната.

Третото основание е за деца, родени в Испания и живели поне една година в страната, то те имат право да кандидатстват за получаване на испанско гражданство.

За лица от сефарадски произход или идващи от Латинска Америка съществува олекотена и ускорена процедура за получаване на испанско гражданство.

С дългогодишен опит и ангажимент към нашите клиенти, гарантираме, че вашият процес на пребиваване, и в един по-късен момент подаване на заявление за гражданство в Испания, ще бъде гладък и успешен. Свържете се с нас днес, за да започнете вашето пътуване към стабилен и щастлив живот в слънчева Испания.

Отзиви на клиенти