Как да се преместите да живеете в Испания и какво е важно да имате предвид? Имиграция и жителство:

Как да се преместите да живеете в Испания и какво е важно да имате предвид? Имиграция и жителство:

Испания е едно от популярните места за имиграция, което много хора избират поради добрия климат климат, отличната екология, крайбрежието с уютни плажове и високото качество на живот. Това е място, където може спокойно да отглеждате децата си и да им осигурите бъдеще с широки възможности за успешна кариера. Въпреки това имиграцията в Испания има своите трудности, с които повечето хора се сблъскват по време на процеса.

Като прочетете тази статия, ще научите за нюансите на преместването в нова държава и стъпките по пътя към смяната на мястото на живот. Също така ще се запознаете с важни аспекти и моменти, които лесно можем да забравим в суетата на подготовките.

Способи за имиграция в Испания

Ако сте започнали да разглеждате възможността за имиграция в Испания, препоръчваме ви да се запознаете с всички налични варианти. След това ще видите необходимите стъпки за всеки от тях.

Сезонна работа

Преди да заминете за Испания на работа, трябва да получите работна виза, която се издава за период до 9 месеца. При издаването на този документ се изисква да подпишете задължение да напуснете страната веднага след приключване на действието на договора. Затова, ако разглеждате този вариант, трябва да обмислите как планирате да се утвърдите в страната.

Висококвалифициран работник

Ако имате диплома на специалист или сте работили с испански работодател, можете да подпишете с него договор и да получите покана за работа. Първото разрешение за работа се издава за една година. След това то може да бъде удължено. След 5 години на законно пребиваване в страната може да се очаква получаването на разрешение за дългосрочно пребиваване.

Работа в испански филиал на вашата компания

Съществува понятието „вътрекорпоративно преместване на персонала“ (ICT). Ако работите в компания, чиито филиали са в Испания, имате всички възможности да заминете там на работа. Но за да се случи това, трябва да работите в компанията поне три месеца.

Ако испанският филиал прояви интерес към вас като бъдещ служител, въпросът как да заминете за Испания ще бъде разрешен, а за вашите семейни членове (съпруг/съпруга, деца под 18 години и родители под попечение) също.

Обучение в местен университет

Ако мечтаете за качествено европейско образование, опитайте да се запишете в един от университетите в страната. За да учите там, трябва да получите студентска виза, последвана от разрешение за пребиваване. Студентите от чужбина могат да пребивават в страната през целия период на обучение и имат право да работят. За това, работодателят трябва да подаде молба за разрешение за работа. Това е отличен и популярен начин да останете в страната.

Стажантски програми

Хора с висше образование имат възможност да заминат за Испания по стажантска програма. Условията са сравнително прости – трябва да имате диплом, получен не повече от две години преди кандидатстването или да сте на последния курс в университет и да имате споразумение за стажант. В този случай можете да получите вид на жителство. Срокът на вида на жителство зависи от продължителността на стажа и е до 6 месеца, с възможност за удължаване до още една година. Ако успеете да се устроите след пристигането си, имате добри шансове Испания да стане ваш дом.

Доброволческа дейност

Можете да получите виза за имиграция в Испания, ако имате намерение да участвате в доброволческа програма. Но с едно условие – трябва да има програма за доброволци. Освен това трябва да докажете, че разполагате с достатъчно финанси, за да се подпомогнете по време на благородната мисия.

Инвестиции в икономиката

Инвестирането в икономиката на страната ви позволява да получите вид на жителство. Съгласно Закона за подкрепа на предприемачите и техните интернационализация от 27 септември 2013 г., инвестициите трябва да отговарят на минимални изисквания. Например, за да получите вид на жителство, трябва да вложите поне 500 000 евро в недвижими имоти или 1 милион евро в инвестиционни фондове. Можете да намерите подробности с числа в бележка 7.

Семейно съжителство

Времето на действие на вид на жителство за семейството ви ще зависи от вашия статус. Ако имате временно пребиваване за поне година и възможност за още една година, членовете на семейството ви получават разрешение за срок, съответстващ на вашия. При постоянно пребиваване и наличие на идентификационна карта, на вашите близки се издава разрешение за периода на валидност на вашата карта. Следващият вид на жителство за тях става постоянен.

Брак

Още един начин за преместване в Испания е чрез брак с гражданин на Испания. Ако сте намерили своята втора половинка на испанска земя и сте сключили брак, можете да подадете молба за постоянно пребиваване, а след една година законно пребиваване в Испания и за испанско гражданство.

Как да разберете какви стъпки трябва да предприемете за да преминете в Испания?

Разбира се, процесът на преместване в държава от Европейския съюз има своите особености. Освен това действията, които трябва да предприемете, зависят от миграционния профил. Можете да се свържете с нас за повече подробности и съвети.

ВЪЗМОЖНИ ТРУДНОСТИ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ В ИСПАНИЯ

Европа, а особено Испания, привлича имигранти със своя мек климат, привлекателен облик, висок стандарт и спокоен начин на живот, както и с добри перспективи за бъдеще. Но все пак съществуват и съответните трудности, с които неизбежно всички имигранти се сблъскват.

Езикова бариера: Испанският език може да се окаже предизвикателство, особено ако не го говорите добре. Знанието на испанския може да улесни комуникацията с работодателите и да увеличи шансовете ви за намиране на работа.

Трудо-устрояване: Ако не притежавате специализирани умения или професионален опит, намирането на високо платена работа може да бъде предизвикателство. Конкуренцията на пазара на труда в Испания може да бъде много висока.

Липса на работна виза: При пристигане в Испания без предварително получена работна виза или договор за работа, може да изпитате затруднения в получаването на разрешение за работа.

Адаптация към културата: Процесът на адаптация към нова култура, обичаи и начин на живот може да бъде труден. Различията в работната среда, социалните норми и обществените очаквания могат да изискват време, за да се адаптирате.

Финансови предизвикателства: Промяната на страна и започването на нов живот може да изисква значителни финансови ресурси. Разходите за наем, храна, медицинско обслужване и други основни нужди трябва да се вземат под внимание.

Бюрократични процедури: Бюрократичните процедури, свързани с имиграцията и пребиваването, могат да бъдат сложни и времеотнемащи. Подготвянето на необходимите документи и спазването на всички изисквания може да изисква професионална помощ. Винаги при възникване на трудност от такова естество можете да се обръщате към нас за помощ.

Раздяла с близките: Преселването в чужбина може да доведе до раздяла с близките и приятелите. Отдалечаването от познатото може да предизвика емоционално напрежение и нужда от адаптация.

Решаването на тези предизвикателства изисква добро планиране, подготовка и адаптация към новия начин на живот в Испания. Важно е да потърсите професионална консултация и подкрепа за успешно осъществяване на прехода към новата си държава на пребиваване.

ПОЗИТИВНИ СТРАНИК НА ИМИГРАЦИЯТА В ИСПАНИЯ

През определени затруднения се налага да преминат всички, които не разполагат с голям капитал или не се преместват в Испания при роднини. Но веднъж преминали първоначалните трудности, ще можете да оцените всички предимства на живота в тази европейска страна:

Стабилна държавна подкрепа на гражданите от държавата: Помощ се предоставя както на местните жители, така и на имигрантите, които са пристигнали в Испания законно.

Висок жизнен стандарт и възможност за осигуряване на европейско образование за децата: Испания предлага високо качество на спокоен живот, а също образователната система е много силна и въпреки това щадяща към децата. Поради което те с интерес посещават учебните занятия.

Относително лесно се осъществява бизнес в Испания: Според класацията на Световната банка, Испания заема 30-то място сред 190 държави по лесно осъществяване на предприемаческата дейност (данни за 2019 година).

Ниско ниво на престъпността: Испания се отличава с ниско ниво на престъпност.

Гостоприемство към мигрантите: В Испания има топло и разбиращо отношение към мигрантите. Няма голяма вероятност да видите пренебрежение или каквито и да било предразсъдъци.

Комфортен Средиземноморски климат и качествени храни: Средиземноморският климат и качествените продукти са отличителни за Испания, като предоставят комфорт и високо качество на живот.

Безопасност за развитие на децата: Родителите отбелязват, че е безопасно да отглеждат децата в страната. Дори в големите градове като Мадрид и Барселона можете спокойно да пуснете на разходка деца на възраст 11-13 години, без да се притеснявате за тях. Все пак е добре да изучите списъка с опасните райони, тъй като такива, за съжаление, има навсякъде.

При възникнали въпроси относно имиграцията в Испания, винаги можете да се обърнете от нас и да получите подробна информация, а също и съвети относно вашия конкретен случай.

Вашият коментар