Други юридически и адвокатски услуги

УСЛУГИ ПО БЪЛГАРСКОТО ПРАВО

В нашия екип има както испански адвокати, така и български. По всякакъв въпрос, свързан с българското право и правораздаване, можете да се консултирате с нашите специалисти, които ще ви изготвят становище, ще ви дадат компетентен съвет и дори могат да ви подготвят документите, които са ви нужни.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИМОТ ОТ ОКУПАНТИ

Един от големите проблеми, свързан с притежаването на недвижим имот, е опасността той да бъде заселен от окупанти. В този случай полицията е безсилна и се налага извеждането им от имота да стане по съдебен път.

Изготвяме нужните документи, подаваме съдебния иск и водим делото пред всички инстанции до извеждането на окупантите от недвижимия имот.

Подобна е процедурата и по извеждането на некоректни наематели.

Нашите специалисти ще ви помогнат възможно най-бързо да освободите имота си и да имате възможността да го ползвате отново.

НАСЛЕДСТВО

Получаването на наследство от починал роднина в Испания е доволно сложен и дълъг процес. Този процес може да бъде осъществен много по-бързо и по-лесно, ако до вас е компетентен специалист, който ще ви изготви всички необходими документи, ще ги подаде в съответните институции и така ще помогне за лесното и безпрепятствено получаване на наследството. Нашите специалисти се заемат с всички гореизложени действия и ви помагат до пълното получаване на наследството.

В някои случаи е по-добре наследството да не бъде приемано и в този случай отново можем да ви съпровождаме по време на целия процес на отказ от наследство.

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

От случаите на домашно насилие до най-тежките деяния по наказателния кодекс, можете да се доверите на нашите специалисти, които ще са с вас по време на досъдебното, а също и по време на съдебното производство, като нашата цел през цялото време е да се постигнем максимално благосклонен за вас резултат.

СЪБИРАНЕ НА ПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ

В процеса по събиране на парично вземане можете да се доверите на нашите експерти, които ще ви консултират и ще ви помогнат да осъществите вземането си. Тук е възможно както извънсъдебно изискване на вземането, така и съдебно производство с цел получаване на това, което ви се дължи.

ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Едно от най-често срещаните събития в нашия живот са пътно-транспортните произшествия. Всеки човек, независимо дали има вина или не, може да се окаже в пътно-транспортно произшествие, което да доведе до щети по превозното средство, а понякога и на здравето. Нашите експерти ще ви помогнат правилно да се ситуирате в последващия процес и ще защитят правата ви за да бъдат възможно най-малки щетите от такова събитие.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СПОРОВЕ

Много често възникват спорове между застрахователната компания и застрахованото лице. Нашите специалисти ще ви помогнат да защитите правата си и да получите това, което ви се полага и дължи от застрахователната компания, както и да бъдат разрешени всички спорове по извънсъдебен или по съдебен път.

АДМИНИСТРАТИВНИ ЖАЛБИ И СПОРОВЕ

В отношенията на всеки човек с държавната администрация, неизбежно възникват спорове или просто недоволство от работата на администрацията. В този случай нашите експерти ще ви помогнат да подготвите нужните жалби, те да бъдат представени в срок и по правилния начин. Ще бъдем с вас по време на целия процес на обжалване и кореспонденция с администрацията.

ИЗВЪНСЪДЕБНО И СЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Много често е възможно и желателно възникналият спор да се разреши извънсъдебно. Това е осъществимо посредством медиация, преговори, разговори, изясняване на желанията и претенциите на страните и други. Нашите специалисти ще осъществят всички необходими действия за да бъде избегнато започването на съдебен процес и влизането в съдебна зала. При пълно несъгласие от двете страни за постигане на споразумение ще бъдете консултирани за възможните сценарии и развитие на едно бъдещо съдебно дело.

При необходимост да се започне съдебен процес ще получите пълна защита и представителство по време на целия процес пред всички инстанции в Кралство Испания.

ПРЕВОД, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И АПОСТИЛ

Допълнителна услуга, която предлагаме е превод на документи от заклети преводачи, легализация на документите и поставянето на апостил, за да бъдат признати и в други държави, извън Испания.

За всички гореописани услуги се свържете с нас за да обсъдим вашия случай и да решим как най-добре можем да защитим правата ви!

Отзиви на клиенти