Защо да инвестираме в Испания и как? Недвижими имоти и бизнес.

Защо да инвестираме в Испания и как? Недвижими имоти и бизнес.

Испания, като едно от най-привлекателните туристически места в Европа, привлича инвеститорите отдавна. Но инвестицията в недвижим имот в Испания представлява само за вложение на парите или възможност за втори дом за почивка; тя също така предлага отлични възможности за генериране на доход.

Всякакъв вид недвижимост, било то жилищна или търговска, притежава голям потенциал за наемане. При това благоприятният климат и многобройните слънчеви дни през годината дават допълнително предимство на собствениците на недвижим, като ги зарежда със силни позитивни емоции.

Още един аспект, който прави недвижимостта в Испания все по-привлекателна, са цените. Например, апартаментите на испанското крайбрежие са много по-достъпни в сравнение с подобни жилища на брега на Италия или Франция.

Процедурата за закупуване на недвижим имот в Испания включва следните основни етапи:

Избор на Недвижим имот:

Търсене на подходящи имоти. Посещение на Испания за огледи. Резервиране на желания имот.
Подготовка за Сделката:

Получаване на идентификационен номер на чужденец (NIE). Отваряне на банкова сметка в испанска банка. Проверка на юридическия статус на недвижимия имот. Подписване на предварителен договор.
Завършване на Сделката:

Подписване на договор за покупко-продажба пред нотариус. Плащане на необходимите данъци и такси. Регистрация на собствеността.

Встъпване във владение: получаване на документите и ключовете на новопридобития имот. Смяна на титуляра на комуналните услуги. Регистрация в кметството, общността на собствениците на имоти, данъчните служби и други.

При покупка на недвижим имот е нужно е да се обръща внимание на наличите на следните документи, свързани с имота:

  • Сертификат за енергийна ефективнос.
  • Нотариален Акт
  • Предварителен договор за покупко-продажба
  • Информация от Държавния кадастър на недвижимите имоти
  • Местен данък върху имотите (Местни данъци и такси) (IBI)
  • ДДС (Данък върху добавената стойност)
  • Нота Симпле (Официално извлечение от Регистъра на недвижимите имоти в Испания), потвърждаващо собствеността върху имота
  • Договор за Наем на имота (ако съществува такъв)

Тук ще дадем няколко препоръки за безопасно инвестиране в недвижим имот в Испания:

При покупка на имот от частно лице:

Проверка на идентификационния номер на имота в регистъра на недвижимите имоти в Испания, за да се убедите кои точно са собствениците на недвижимия имот.
Проверка дали имотът има дългове (кредити или залози), както и задължения за комунални услуги.
Проверка на официалното свидетелство за собственост (нота симпле) в офиса на регистъра на недвижимите имоти.

При покупка от строител:

Проверка, че проектът за строеж е бил одобрен, че има разрешително за строеж и че имотът е вече регистриран, а също и че издаден сертификат, удостоверяващ, че имотът е пригоден за живеене.
При строителство с дялово учзстие:

Проверка, че е получено одобрението на градския съвет, разрешително за строеж и сертификат за пригодност на сградата.
Проверка, че сградата е регистрирана в регистъра на недвижимите имоти.

Допълнителни проверки:

Проверка на общите планове на сградата, включително инфраструктурата.
Уточняване на крайната сума, която следва да се плати, като това включва цената с ДДС и другите разходи, свързани с покупката на имота, като данък за придобиването на имота, нотариални такси, такси към регистъра и други.

Предвид сложността на всички тези проверки и нужното време, което следва да се отдели, за да се осъществят правилно и задълбочено проверките, нашите специалисти ще ви помогнат и придружат по време на целия процес още от избора на имот и подписването на предварителния договор, през придобиването на NIE – идентификационен номер на чужденец и откриването на банкова сметка в испанска банка, до подписването на окончателния договор, а също и ще ви помогнат да извършите всички необходими административни стъпки след придобиване на имота, с цел да бъдат спазени сроковете и законните изиксвания и да можете спокойно да се насладите на придобития от вас имот.

Вашият коментар